Bezbolestné ošetření v příjemném prostředí

XC DENT

V ordinaci XC DENT poskytujeme komplexní stomatologické ošetření se zaměřením na estetickou stomatologii a endodoncii.

Služby

Dentální hygiena

Účelem dentální hygieny je předcházet nemocem v dutině ústní, jako je zubní kaz nebo onemocnění dásní. Tuto činnost v naší ordinaci provádí dentální hygienistka.

Její hlavní náplní je naučit Vás správně pečovat a chrup. Pomůže s výběrem pomůcek potřebných ke správné péči o Váš chrup a naučí Vás je správně používat. Dále Vám odstraní zubní kámen a odstraní barevné pigmenty z povrchu zubu.

Dentální hygienu je vhodné absolvovat alespoň jedenkrát ročně, při zvýšeném riziku zubního kazu dvakrát ročně. Pacientům s parodontálním postižením se doporučuje navštívit hygienistku každé 4 měsíce.

Důvodů, proč pravidelně absolvovat dentální hygienu je několik. Při správné péči si zachováte zuby do pozdního věku. Platí, že čistý zub neonemocní zubním kazem a nemůžete o něj přijít v důsledku parodontitidy. Dalším důvodem je finanční stránka. Prevence a tím pádem udržení zdravých zubů je nesrovnatelně levnější než jejich náhrada. Při pravidelné spolupráci s hygienistkou navíc dostanete zvýšenou garanci na výkony a výrobky zhotovené lékařem.


Estetická stomatologie

Kompozitní výplň – v současnosti asi nejlepší možnost pro kvalitní výplň. Materiály, které používáme, nám umožňují zhotovit výplň, která je nerozeznatelná od zdravého zubu. Také trvanlivost je při správném postupu zhotovení naprosto srovnatelná s amalgámovými výplněmi. Asi jedinou nevýhodou tak zůstává zvýšená přilnavost bakterií na povrch kompozitních výplní. Podmínkou je proto dokonalá hygiena dutiny ústní.

Keramická inlay, onlay  –   při větším postižení zubní tkáně je vhodnější nahradit chybějící část zubu nepřímo zhotovenou výplní, která se se zubní tkání chemicky spojí. K tomuto účelu používáme jedinečnou technologii CEREC


Protetika

V různých indikacích jako jsou rozsáhlá destrukce zubu kazem, chybějící zub, nevyhovující estetika, výrazné zbroušení (tzv. abraze)nebo jako definitivní řešení zubu po přeléčený kořenových kanálků je protetické řešení.  U nás používáme téměř výhradně práce celokeramické, které v dnešní době dosahují dlouhé životnosti a vzhledu přirozeného zubu.

Estetické fasety

Jsou indikované u estetických defektů na předních zubech a u zbroušení (tzv. abraze) v důsledku zlozvyků např. skřípaní zubů. Jsou esteticky dokonalým řešením, kdy se zbrousí velmi tenká vrstvička skloviny a následně se speciálním kompozitním cementem fixuje na zub celokeramická faseta.

Korunky a On-laye

Jsou indikované v situaci, kdy je ztráta tvrdých zubních tkání příliš rozsáhlá, kdy je žvýkací tlak velký a je nutno jej rovnoměrně rozvést na celý zbývající povrch zubu, nebo v situaci, kdy je po ošetření kořenových kanálků nutno zub zpevnit. Onlay je keramická rekonstrukce menšího rozsahu jako korunka nahrazující destruovanou žvýkací plošku.

Speciálním typem keramické korunky se rekonstruuje taky v ústech viditelná část Implantátu.

Můstky

Můstek se indikuje u ztráty zubu, ideálně ohraničené zuby opatřenými nevyhovujícími výplněmi nebo zuby s menšími kazy. Zhotovením můstku se zaplní mezera estetickou a stabilní náhradou a vyřeší i kazy a nevyhovující výplně na okolních zubech.

Výhodou můstku je to že představuje dlouhodobé estetické a stabilní řešení, nevýhodou je právě nutnost obroušení dvou okolních zubů hlavně když jsou bez výplní a kazů.

Nejideálnějším řešením mezery je implantát.


Endodoncie

Nejčastější komplikací neléčeného zubního kazu je onemocnění zubní dřeně s následným možným šířením se zánětu do okolní kosti. V takovéto situaci je nutné ošetření kořenového kanálku, které je poslední možností, jak zachránit zub. V naší ordinaci používáme nejmodernější materiály a metody. Kvalitně přeléčený, zaplněný a následně dostavěný zub vydrží v dutině ústní stejně dlouho jako zub zdravý. Nejvhodnější materiálem dostavby je kompozitní výplň, případně korunka nebo onlay . Naprosto nevhodné je ošetření zaplněného zubu amalgámem.


Implantáty

Zubní implantáty jsou nejlepším řešením, jak zub nahradit. Jedná se o umělé do kosti implantované náhrady chybějících zubů, které jsou upevněny jako skutečné zuby přímo v kosti čelistí. Jsou z titanu se speciálně ošetřeným povrchem tak, aby byl bioaktivní (tj. aktivně se vhojoval do kosti). Mají tvar šroubku. Na něj se umístí nástavba a na závěr  estetická korunka/ můstek. Implantát představuje nejideálnější možné řešení ztracených zubů, protože na něj, na rozdíl od můstku, není potřeba preparace na sousedních zubech.  Prvotní investice je oproti můstku vyšší, nicméně můstek je za dobu trvanlivosti implantátu třeba minimálně dvakrát vyměnit, takže ve výsledku vyjde levněji.


Bělení zubů

  • Bělení funguje na principu rozpadu molekuly peroxidu vodíku, tím vzniká aktivní kyslík, který proniká do krystalů skloviny a reaguje s pigmenty, čím posouvá odstín zubu ve spektru barev k bělejší. Bělicí účinek je velmi dobře viditelný, no zubní sklovina se přitom nezmění ani nepoškodí. Bělení zubů provádíme pod odborným dohledem, co zaručuje jeho efektivitu a bezpečnost.
  •  Je nutné podotknout, že ošetřující musí zuby nejdříve prohlédnout. Je vhodné ošetřit všechny kazy a nevyhovující výplně, provést odstranění zubního kamene a až poté začít s bělením zubů.

V naší ordinaci používáme dva způsoby bělení:

  • domácí bělení – v laboratoři jsou zhotoveny individuální nosiče na bělící gel, které si pacient dle koncentrace gelu nasadí na zuby na dobu 4-8 hodin. Tato metoda trvá 7-14 dnů.
  • ordinační bělení  – při této metodě je pacientovi na zuby nanesen gel o větší koncentraci, který se nechá působit asi 1 hodinu. Změna je vidět ihned a dokážeme docílit vybělení o 6-9 odstínů.

Zvláštní kategorií je tzv. vnitřní bělení, kdy lze esteticky opravit zuby zabarvené nejčastěji nesprávně zhotovenou kořenovou výplní.

Poznámka: bělení zubů není podle všech odborných studií škodlivé. Zuby však mohou být během a krátce po bělení citlivější. Také je nutné se vyvarovat pigmentových jídel a nápojů (mrkev, paprika, červené víno, káva, aj.) během a krátce po bělení.